Tutaj pod dość mglistą, niejednoznaczną dla wielu nazwą umieszczam kategorie: